Počítač Plazma a software

spravce@zidkova.com

Počítač Plazma a software

Insolvenční správkyně dlužníka RYKO spol. s r.o. v likvidaci,  JUDr. Lenka Žídková, nabízí z majetkové podstaty dlužníka k prodeji mimo dražbu majetek sepsaný v soupisu majetkové podstaty:

  1. Osobní počítač Plazma, bez monitoru, pořízený v roce 1997, sepsaný v soupisu majetkové podstaty jako položka m3
  2. Software AutoCat, pořízený v roce 2002, sepsaný v soupisu majetkové podstaty jako položka o2

Podmínky prodeje:

–      prodej nejvyšší nabídce, s tím, že insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout všechny předložené nabídky, a to bez uvedení důvodu

  • kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu,
  • veškeré náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu prodeje hradí kupující,
  • předmět prodeje se prodává bez záruky za případně vady v místě, kde se nachází

Termín pro podání nabídek: nejpozději do 23. 8. 2019

V případě zájmu o koupi zašlete písemnou nabídku, která musí obsahovat přesné vymezení předmětu koupě a současně nabízenou kupní cenu, na email : spravce@zidkova.com nebo poštou na adresu JUDr. Lenka Žídková, insolveční správkyně, Slezská 11, 120 00 Praha 2

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení bez udání důvodů zrušit.

Cena:

nejvyšší nabídka Kč

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:


Odpovědět na inzerát


Další inzeráty zadavatele

Movité věciNehmotný majetek

23.07.2019
22.07.2020


Informace o zadavateli

JUDr. Lenka Žídková spravce@zidkova.com

Související inzeráty