podej pohledávky

orbesova@orbesova.com

podej pohledávky

Nabídka

Vyhlašovatel: JUDr. Bronislava Orbesová, správce konkurzní podstaty společnosti MORAVAN, a.s., IČ: 00010618, se sídlem Letiště 1578, 765 02 Otrokovice nabízí:

Úplatné postoupení pohledávky z konkurzní podstaty:

  • Pohledávka za dlužníkem: Moravan Aviation s.r.o., IČ: 25347900, se sídlem Letiště 1578, 765 02 Otrokovice – nyní je dlužník v režimu konkurzu
  • Pohledávka byl uznána ve výši: 1,196.488,57 Kč
  • pro částku 179.473,-Kč bylo již vydáno rozvrhové usnesení                                 

Popis pohledávky:

  • Pohledávka je řádně přihlášená do konkurzu KSBR 27 INS 4656/2009 u Krajského soudu v Brně a je insolvenčním správcem řádně uznaná jako pohledávka nezajištěná, bez nároku na přednostní uspokojení.
  • Tato pohledávka spadá do uspokojení v pořadí: běžném.
  • Bližší informace získáte na portálu https://isir.justice.cz/ , případně na mailové adrese: sekretariat@orbesova.com

Kriterium prodeje: Nejnižší nabídka bude 179.473,-Kč. Pohledávka bude postoupena nejvyšší cenové nabídce. Cenu je potřeba uvést v českých korunách. Cena bude uhrazena před podpisem Smlouvy o postoupení pohledávky.

Nabídku je třeba doručit na adresu: JUDr.Bronislava Orbesová,  Štefánikova 5462, 760 01 Zlín, nejpozději do 11.3.2019 do 14.00 hod.

Vyhlašovatel neodpovídá za dobytnost pohledávky a vyhrazuje si právo toto nabídkové řízení kdykoliv bez náhrady a bez uvedení důvodů zrušit nebo odmítnout všechny nabídky. Původní nabídkové řízení, vyhlášené na tomto portále burza správců od 8.1.2019 do 17.1.2019,  se zrušuje.

Pohledávky

05.03.2019
04.03.2020


Informace o zadavateli

orbesova@orbesova.com

Související inzeráty