Podíl 1/2 na orné půdě v k.ú. Bzenec (okres Hodonín)

einsolvence@zizlavsky.cz

Podíl 1/2 na orné půdě v k.ú. Bzenec (okres Hodonín)

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 45 INS 9942 / 2018 dlužníka Petra Ševčíka následující majetek:

Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství:
– pozemek parc. č. 5199/106,

– pozemek parc. č. 5215/31,

vše zapsáno na LV č. 3106, pro obec Bzenec, okres Hodonín, vedeno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: platil@zizlavsky.cz, nebo tel. čísle 224 947 055.

Nemovité věci

14.03.2019
31.12.2019


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty