Podíl 1/4 na pozemcích v k.ú. Žeravice u Kyjova

Značka: KSBR 44 INS 16165/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

15.06.2022
31.12.2023

V rámci insolvenčního řízení dlužníků Luboše a Ilony Juranových, sp. zn. KSBR 44 INS 16165/2021 nabízíme k prodeji tyto nemovité věci:

 • ¼ na pozemku parc. č. 1860/61, orná půda, celková výměra 1895 m2
 • ¼ na pozemku parc. č. 1860/170, orná půda, celková výměra 1527 m2
 • ¼ na pozemku parc. č. 1860/236, orná půda, celková výměra 23 m2
 • ¼ na pozemku parc. č. 3130/102, orná půda, celková výměra 1964 m2

to vše zapsáno na LV 1268 pro katastrální území Žeravice u Kyjova, obec Žeravice, okres Hodonín, vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Kyjov.

Nabídku můžete učinit prostřednictvím emailu: dykastova@iphk.cz V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka nebo sp.zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Marie Dykastová

Tel: 703 141 889

Pozn. Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnou všechny předložené nabídky.

Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. dykastova@insolvencyproject.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  No items found

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!