podíl 5/12 na RD, Újezd, Haukovice- výb. řízení

olomouc@e-advokati.com

podíl 5/12 na RD, Újezd, Haukovice- výb. řízení

likvidace pozůstalosti- výběrové řízení se lhůtou pro nabídky 15.5.2019 do 12,00 hod,
min. cena 75.000,00 Kč.

pol. č. I/1 spoluvlastnický podíl id. 5/12 na nemovitých věcech evidovaných na č. 430 pro k.ú. Újezd u Uničova, obec Újezd, a to:
– pozemek p.č. 999 zahrada o výměře 1292 m2,
– pozemek p.č. 1015 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 764 m2, jehož součástí je stavba Haukovice čp. 529, bydlení na pozemku p.č. 1015,
– pozemek p.č. 1016 zahrada o výměře 490 m2.

Popis:
Budova je ve špatném technickém stavu.
Pozemek p.č. 1016 zahrada není v uceleném souboru s ostatními pozemky, jedná se o pozemek určený územním plánem k zastavění.
Úplné znění podmínek výběrového řízení ke stažení na webových stránkách likvidátora www.e-advokati.com, sekce prodej majetku

Nemovité věci

15.04.2019
14.04.2020


Informace o zadavateli

Bohdana Šocová olomouc@e-advokati.com

Související inzeráty