Podíl dlužníka o velikosti id. 1/6 na: pozemku parc. č. 171 v obci Chotěnov

Značka: KSPH 81 INS 884/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

02.08.2023
07.10.2023

MK InSolvence, v.o.s., insolvenční správce v řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 81 INS 884/2023 prodá

• podíl dlužníka o velikosti id. 1/6 na: pozemku parc. č. 171, o výměře 69, trvalý travní porost, pozemku parc. č. 277/8, o výměře 224 m2, ostatní plocha, to vše zapsáno na LV č. 36 pro katastrální území Chotěnov u KÚ pro Pardubický kraj, KP Svitavy,

a to nejvyšší učiněné nabídce, když nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem 5247/011/2023 v částce 10.900,- Kč, za podmínky úhrady kupní cenu nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@mkis.cz

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.


Přílohy:

Informace o zadavateli

MK Insolvence, v.o.s. insolvence@mkis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 13.09.2024 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!