PODÍL ID. 1/4 NA PĚTI POZEMCÍCH V K.Ú. SUCHDOL U KONICE

office@sirhalova.cz

PODÍL ID. 1/4 NA PĚTI POZEMCÍCH V K.Ú. SUCHDOL U KONICE

Ins. správce prodává v rámci zpeněžování majetku sepsaného do soupisu majetkové podstaty sp.zn. KSOS 31 INS 25252/2018, a to podíl id. ¼ na následujících pozemcích:

  • č. 2938, ostatní plocha, o výměře 1122m2
  • č. 2939/1, ovocný sad, o výměře 1427m2
  • č. 2939/2, ovocný sad, o výměře 1426m2
  • č. 2940, ovocný sad, o výměře 1426m2
  • č. 2941, ovocný sad, o výměře 1428m2,

zapsaných v k.ú. Suchdol u Konice, obec Suchdol, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV. č 395 (dále také jen „podíl na pozemcích“).

Pozemky se nachází v místní části „U Malenské cesty“, v lokalitě určené územním plánem jako plocha rekreace, přípustné využití: rekreace v rodinných chalupách, chatách a související občanské vybavení.

Prodej se uskuteční za cenu dle nejvyšší nabídky. Aktuální nabídková cena 255.000,-Kč; cena k jednání.

Případní zájemci mohou kontaktovat ins. správce na mail: katerina@sirhalova.cz, případně na tel.č. 543 128 398.

Nehmotný majetek

11.03.2019
10.03.2020


Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty