Podíl na pozemku Jarošov u Litomyšle

Značka: 210023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

01.03.2024
04.04.2024

Insolvenční správce JUDr. Pavel Čížkovský nabízí k prodeji nejvyšší nabídce z majetku dlužníka Oldřicha Pešiny, jehož úpadek je řešen oddlužením v řízení vedeném u Krajského soudu v Pardubicích pod sp.zn. KSPA 56INS 2446/2021  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5 na pozemku parc.č. 647/4, o výměře 441 metrů čtverečních, trvalý travní porost, v k.ú. Jarošov u Litomyšle (LV 141), podle pokynu zajištěného věřitele zájemci, který nabídne nejvíce s tím, že kupní cena musí být uhrazena při podpisu kupní smlouvy a nabídku kupní ceny musí schválit zajištěný věřitel, kterým je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR.. Písemné nabídky zasílejte doporučenou poštou insolvenčnímu správci na jeho adresu 100 00  Praha 10, V Olšinách 75/2300, nebo do jeho datové schránky. Uzávěrka nabídek je 4. dubna 2024. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo kteroukoli z nabídek či toto výběrové řízení zrušit.

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!