podíl nemovitosti Hrádek u Znojma

Značka: . KSOL 41 INS 6200 / 2022 Krček

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

29.09.2022
31.10.2022

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce

BANKRUPCY TRUSTEES, v.o.s., insolvenční správce nabízí k prodeji níže uvedený nemovitý majetek z majetkové podstaty dlužníků: Krček Martin a Krčková Zdeňka v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSOL 41 INS 6200 / 2022 u Krajského soudu v Ostravě.

Předmět prodeje:

– spoluvlastnický podíl dlužníka o velikosti id. 1/36 k pozemku p. č. st. 152/2 o výměře 730 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Hrádek č. p. 279, bydlení a k pozemku p. č. 7175/1 o výměře 768 m2, zahrada, to vše zapsáno na LV č. 150, pro katastrální území Hrádek u Znojma, obec Hrádek, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce. Na tento podíl byl zpracován znalecký posudek, který je zveřejněný v insolvenčním rejstříku dne 11.8.2022 pod sp. zn. KSOL 41 INS 6200 / 2022 v oddíle B – 4, kde se s ním zájemci mohou seznámit.

Dle znaleckého posudku činí odhadní cena za celek 2.206.000 Kč, Z toho hodnota spoluvlastnického podílu o velikosti 1/36 činí: 2.206.000 * (1/36) = 61.278 Kč. Tato cena je platná, pokud by v rámci zpeněžení došlo ke scelování majetku mezi uvedenými majiteli.

 

V případě, že ke scelení nedojde, je dále aplikována srážka 20 % zohledňující horší

prodejnost ideálních podílů: 2.206.000 * (1/36) *0,8 = 49.022 Kč.

 

Nabídky zasílejte pouze elektronicky na adresu: prodejenabidky@email.cz

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo /bydliště) nabídku kupní ceny a způsob financování.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s převodem a nabytím hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

BANKRUPCY TRUSTEES v.o.s. Ing. Ivana Benešová benesova@insolvencni-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!