podíl o velikosti 1/54 na LV 1181 – Malenovice u Zlína

Značka: Pavlíková

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

04.10.2023
24.10.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 12 INS 279 / 2023 dlužníka Karla Pavlíková následující majetek:
Dlužník vlastní podíl o velikosti 1/54 na nemovitostech:

pozemek par. č. St. 464, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Malenovice č.p. 384, rodinný dům, pozemek par. č. 245/14, zahrada,
jenž jsou uvedeny na LV 1181 v katastrálním území Malenovice u Zlína zapsána u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.
1.c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
2.e) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
g) Insolvenční správce neodpovídá za vady, funkčnost a kompletnost předmětů prodeje
3.h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 24.10.2023. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
4.i) Zájemce se zavazuje do 2 pracovních dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy a odvezení zakoupených věcí.

Bližší informace k nabízenému majetku na emailu: insolvencnispravkyne@email.cz nebo tel. čísle 776 209 085.

 

 

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!