podíly na pozemcích (orná půda) Pardubice

Značka: KSHK 35 INS 23160 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

14.09.2021
29.10.2021

Insolvenční správce AS ZIZLAVSKY v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení KSHK 35 INS 23160 / 2020 dlužníků Vladimíra a Gabriely Korečkových následující majetek:

 • spoluvlastnický podíl o velikosti 5/16 na pozemku parc. č. 5207/18 o velikosti 696 m2, orná půda, zapsaném na LV č. 75177 v obci a k.ú. Pardubice vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice;
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 5/16 na pozemku parc. č. 1551/5 o velikosti 3172 m2, orná půda, zapsaném na LV č. 8885 v obci a k.ú. Pardubice vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice.

 

Podmínky prodeje:

a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu zajištěného věřitele.

Bližší informace a případné nabídky lze posílat na e-mail blumtrittova@zizlavsky.cz, nebo tel. č. 224 947 055.


Informace o zadavateli

AS ZIZLAVSKY v.o.s. AS ZIZLAVSKY v.o.s. einsolvence@zizlavsky.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.09.2021 29.10.2021 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2021 06.10.2021 Moravskoslezský kraj
  Olomoucký kraj
  1150000 Kč Nejvyšší nabídka
  22.09.2021 27.10.2021 Moravskoslezský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.09.2021 31.10.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!