Vykonatelná pohledávka ve výši 157.949,- Kč s příslušenstvím

Značka: KSHK 33 INS 3690/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

16.01.2023
28.02.2023

V rámci insolvenčního řízení dlužníků Radka Vonky, r. č. 750223/3640, a Kateřiny Vonkové, r. č. 825110/3223, IČO 01679309, oba trvale bytem T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 33 INS 3690/2022, nabízí insolvenční správce k prodeji pohledávku dlužníka vůči Pavlu Janíčkovi, dat. nar. 30.12.1972 bytem V Zahrádkách 2551,  544 01 Dvůr Králové nad Labem, ve výši hodnotě 157.949,- Kč s příslušenstvím, spolu s úrokem od 10.3.2009 do zaplacení ve výši 9,25 % do zaplacení (s tím že, povinný je povinen platit v každém kalendářním pololetí, ve kterém prodlení trvá, roční úrok z prodlení ve výši repo sazby stanovené ČNB a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí zvýšený o 7 procentních bodů), náklady řízení ve výši 41.071 Kč.

Výše uvedená pohledávka byly přiznána platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Trutnově ze dne 27.5.2009, č. j., 109 C 161/2009-11. Pohledávka je vymáhána v exekučním řízení, které je vedeno soudním exekutorem Mgr. Tomášem Pospíchalem pod sp. zn. 070 Ex 2256/09.

Pohledávka bude prodána nejvyšší nabídce. Kupní cena bude uhrazena bezhotovostně před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky je možné zasílat na e-mail ks@malaska.cz, ve lhůtě do 28.2.2023 (včetně).

Insolvenční správce si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

Informace o zadavateli

Moravská insolvenční v.o.s. info@moravskainsolvencni.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!