Pohledávka za fyzickou osobou

Značka: MSPH 79 INS 2987/2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

13.09.2023
13.10.2023

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 69813019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti Pure Lingerie s.r.o., IČO: 07446292, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha, tímto oznamuje, že je zde příležitost koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka Pure Lingerie s.r.o., sepsaného soupisem majetku zveřejněným v ISIR dne 24. 8. 2023 pod č. d. MSPH 79 INS 2987/2021 – B – 75, konkrétně:

 • Položka č. 55 soupisu majetkové podstaty:

Pohledávka za Bc. Michalem Mičkou, nar. 20. 7. 1987, bytem Hybernská 1012/30, 110 00 Praha 1, z titulu porušení péče řádného hospodáře, která byla ve výši 41.474.498,77 Kč přihlášena do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 88 INS 7575/2021 a o její pravosti a výši je veden incidenční spor pod sp. zn. 237 ICm 2793/2022.

(dále jako „Majetek“)

 

Prodej Majetku bude uskutečněn nejvyšší nabídce. Termín předložení nabídek je do 13. 10. 2023.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „kancelar@vlasany.cz“.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!