Pohledávka za fyzickou osobou

Značka: KSHK 33 INS 19866/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

22.11.2022
12.12.2022

Insolvenční správce dlužníka pronax group s.r.o., IČO: 25948601, se sídlem Vysokov 206, 549 12 Vysokov, v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSHK 33 INS 19866/2020, nabízí k prodeji pohledávku za povinným Ladislavem Fojtíkem, nar. 15. 7. 1970, v původní výši 382.342,93 Kč. Pohledávka byla přiznána trestním příkazem jako náhrada škody poškozeného dlužníka. Nesplacená výše pohledávky k 18. 11. 2022 činí 341.342,93 Kč.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu „kancelar@vlasany.cz“.

Prodej bude uskutečněn nejvýhodnější nabídce. Termín předložení nabídek je do 12. 12. 2022, 12:00 hod.

Insolvenční správce vyhodnotí nabídky po uplynutí této doby a kontaktuje zájemce s nejvyšší nabídkou.

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.11.2022 31.03.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.11.2022 31.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.11.2022 20.12.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.11.2022 20.12.2022 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!