POHLEDÁVKA ZA JAKUBEM VÁŇOU

Značka: KSPL 51 INS 18644/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Plzeňský kraj

Pohledávky

22.08.2023
31.12.2023

V rámci insolvenčního řízení dlužníka Vojtěcha Váni, sp. zn. KSPL 51 INS 18644/2022, nabízí insolvenční správce pohledávku za Jakubem Váňou v nominální hodnotě 187.174,87 Kč, přiznanou usnesením Okresního soudu v Karlových Varech, č.j. 30 D 559/2020-74 ze dne 08. 03. 2021 s právní mocí ke dni 07. 04. 2021. Splatnost pohledávky nastane nejpozději 5 let ode dne právní moci usnesení, tj. 07. 04. 2026. Do té doby je pohledávka bezúročná.

 

Nabídku můžete učinit prostřednictvím e-mailu: dykastova@iphk.cz

V nabídce sdělte: předmět koupě, kupní cenu, jméno dlužníka, sp. zn., jméno a příjmení zájemce, vč. tel. kontaktu.

Vyřizuje: Bc. Marie Dykastová
email: dykastova@iphk.cz

Pozn.

Nemovité věci budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. To platí až do doby uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem, nebo do doby uplynutí termínu pro předkládání nabídek, bude-li takový termín insolvenčním správcem vyhlášen. Náklady spojené s předkládáním nabídek a uzavřením smlouvy si nese každý zájemce ze svého a nelze požadovat jejich úhradu od insolvenčního správce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Informace o zadavateli

Insolvency Project v.o.s. dykastova@insolvencyproject.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!