POHLEDÁVKA ZA Petrem Vozkou

Značka: KSPL 56 INS 945 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.02.2022
11.05.2022

POHLEDÁVKA ZA Petrem Vozkou

Značka: KSPL 56 INS 945 / 2019

Kategorie: pohledávka

Cena: nejvyšší nabídce

Insolvenční správce JUDr. Jiří Voda LL.M. nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSPL 56 INS 945 / 2019 Dlužníka ENVOplus CZ s.r.o.  k prodeji pohledávku za:

Petrem Vozkou z titulu rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 49 Cm 115/2020-115 ze dne 23.2.2021, ve výši 612.458,30 Kč. Pohledávka je dále vymáhána přes soudního exekutora Mgr. Jana Beneše, sp. zn. 191 EX 685/2019 (dluh za panem Vozkou vznikl z porušení péče řádného hospodáře).

Smlouva o postoupení pohledávek se uzavírá přímo s insolvenčním správcem. Prodej se uskutečňuje nejvyšší nabídce mimo dražbu. Předložená cenová nabídka se ihned po přijetí předkládá insolvenčnímu správci a zajištěnému věřiteli – podávání cenových nabídek je časově omezeno, a to do 30.05.2022.

Insolvenční správce Dlužníka si vyhrazuje právo odmítnou veškeré předložené Nabídky, návrhy nebo řízení na výběr zájemce zrušit, a/nebo kdykoli změnit tyto Podmínky prodeje Pohledávek, a to v kterékoli fázi řízení a bez udání důvodu.

V Případě Vašeho zájmu kontaktujte paní Barboru Zapletalovou na telefonním čísle 211 222 634 nebo prostřednictvím e-mailové adresy zapletalova@akvoda.cz


Informace o zadavateli

JUDr. Jiří Voda office@akvoda.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  31.03.2023 09.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.03.2023 01.05.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 25.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!