Pohledávka dlužníka M. Ondráčka

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

12.10.2022
30.11.2022

Insolvenční kancelář Kaplan Mlnářík a spol., IČ 074 08 528, insolvenční správce dlužníka Miloslava Ondráčka, r.č. 530102/019, bytem Český Krumlov, Za tiskárnou 588, nabízí v rámci řízení sp. zn. KSCB 46 INS 14337/2019 k prodeji z majetkové podstaty pohledávku za panem Petrem Hanzlem, nar. 30. 10. 1975 a paní Sofií Athina Řádkovou, nar. 31. 1. 1984, oba bytem Brno, Pekařská 411/22. Jedná se o nárok na náhradu škody způsobené dlužníkovi trestným činem krádeže podle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku, ve výši 400.311 Kč. Pohledávka je vykonatelná dle trestního příkazu OS v Pardubicích ze dne 13.11.2012, č.j. 3T 230/2012 – 237 a je exekučně vymáhána, dosud bezúspěšně. Pohledávka je zapsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou IV.2.

Vítězný zájemce musí uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky a uhradit nabízenou cenu před podpisem smlouvy.

 

Minimální nabídková cena není stanovena – prodej nejvyšší nabídce.

Termín k podávání nabídek:  30. 11. 2022

Bližší podrobnosti na kontaktech: dkaplan@kaplan-ak.cz, tel.: 702 007 705.

Informace o zadavateli

Daniel Kaplan info.kaplan@kaplan-ak.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!