Pohledávky – RE Industrial Park

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Hlavní město Praha

Pohledávky

21.06.2022
22.07.2022

Zrůstek a partneři v. o. s., IČ 255 89 644, se sídlem Praha, Arbesovo náměstí 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správce dlužníka RE Industrial Park, s.r.o., IČ 06021414, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00 (dále jen „vyhlašovatel“, dlužník dále jen „dlužník“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek zapsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 5 a č. 8 (dále jen „předmět prodeje“ nebo „pohledávky“):
– ­ položka č. 5, pohledávky za společností PMVO Slaný s.r.o., IČO 26203413, ve výši 62.979,04 Kč plynoucí z neuhrazených faktur,
­ položka č. 8, pohledávka za společností PMVO Slaný s.r.o., IČO 26203413, ve výši 876.546,72 Kč, plynoucí z bezdůvodného obohacení,

Podklady ke zpeněžovaným pohledávkám jsou k nahlédnutí v kanceláři insolvenčního správce na adrese Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, vždy v pracovní době po předchozí domluvě. Zájemci se mohou objednat na emailové adrese: info@akorli.cz.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny. Nabídku je možné podat pouze na všechny pohledávky společně.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení, tj. dnem 21. 6. 2022 a končí dnem 22. 7. 2022 v 15,00 hodin.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:
i) osobně v sídle vyhlašovatele v Brně, Orlí 27, výlučně 22. 7. 2022 od 9,00 do 15,00 hodin, nebo
ii) poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Orlí 27, 602 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Jiná forma předložení soutěžního návrhu není přípustná.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.09.2023 15.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!