Pohledávky – STORAGE INDUSTRY a.s.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: 602 00

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.10.2022
16.06.2023

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužníka STORAGE INDUSTRY a.s., IČO: 24840351, sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3201/14, PSČ 150 00 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen „předmět prodeje“):

uvedené v soupisu majetkové podstaty pod položkou:

– poř. č. 79 – pohledávky dlužníka za společností TENZA, a.s., IČ 255 70 722, z faktury č. 3000001061 ve výši 332.021,61 Kč, z faktury č. 3000001167 ve výši 509.027,56 Kč, z faktury č. 3000001199 ve výši 198.485,37 Kč, z faktury č. 3000001286 ve výši 60.169,21 Kč, z faktury č. 3000001440 ve výši 1.242.395,30 Kč a z faktury č. 3000001449 ve výši 80.207,72 Kč, v celkové výši 2.422.306,77 Kč.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 6. 2023 v 15:00 hodin.

V případě dotazů ohledně vyhlášeného výběrového řízení můžou navrhovatelé kontaktovat vyhlašovatele na emailové adrese: lenka.neslehova@akorli.cz nebo na tel. č. +420 775 728 102.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.10.2023 30.10.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!