Pohledávky ve výši 748.385,- Kč a 1.170.014,- Kč

Značka: Cafourkovi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

21.08.2023
21.09.2023

Mgr. Markéta Pláteníková, se sídlem Trojanova 18, Praha 2, jako insolvenční správce dlužníků: Jaroslav Cafourek a Martina Cafourková, nabízí k prodeji pohledávky:

 • za spol. RIWE-PRO s.r.o., IČO 06253997, Letohradská 711/10, 170 00 Praha 7, ve výši 748.385,- Kč s příslušenstvím podle aktualizovaného soupisu majetkové podstaty ze dne 12.4.2021, na č. l. B-92 insolvenčního spisu, pod položkou IV. Pohledávky, poř. číslo 8, přiznaná pravomocným rozhodnutím soudu a je předmětem exekučního řízení.
 • Pohledávka za Dagmar Volfovou, Nové Strašecí, ve výši 1.170.014,- Kč s příslušenstvím podle aktualizovaného soupisu majetkové podstaty ze dne 12.4.2021, na č. l. B-92 insolvenčního spisu, pod položkou IV. Pohledávky, poř. číslo 13, přiznaná pravomocným rozhodnutím soudu, je předmětem exekučního řízení a přihlášená do insolvenčního řízení.

 

Nabídky lze podávat písemně na adresu insolvenčního správce nebo elektronicky na email: platenikova@clmz.cz , a to do 21.9.2023.

Nabídka musí obsahovat identifikaci zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), nabízenou kupní cenu a označení insolvenčního spisu  KSPH 66 INS 22764 / 2016 – POHLEDÁVKY.

 

 • Prodej nejvýhodnější nabídce.
 • Zaplacení kupní ceny před nebo při podpisu kupní smlouvy.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu.
 • Insolvenční správce neručí za existenci ani dobytnost pohledávek a zájemce se vzdává svých práv z vadného plnění.

 

Informace o zadavateli

platenikova@clmz.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!