Postoupení pohledávek

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Pohledávky

27.06.2019
30.06.2023

  Mgr. Radim Dostal, IČ: 71330216, sídlo Náměstí 71/11, 757 01 Valašské Meziříčí, insolvenční správce dlužníka: Bc. Pavel Hušek, nar. 13.2.1969, IČ: 40267342, bytem Šumavská 1082/4, 120 00 Praha 2, sp.zn. insolvenčního řízení MSPH 89 INS 9637/2017, nabízí k prodeji pohledávky dlužníka dle níže uvedené specifikace formou výběrového řízení o nejvýhodnější nabídku. Nabídky zasílejte na e-mail dostal@advokatdostal.cz nebo písemně na výše uvedenou adresu sídla správce. Smlouva o postoupení pohledávek bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší nabídkou po obdržení souhlasu insolvenčního soudu s přímým prodejem mimo dražbu tomuto zájemci. Podmínkou uzavření  smlouvy bude složení kupní ceny na účet majetkové podstaty před jejím podpisem. Insolvenční správce si však vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a s žádným se zájemců neuzavřít smlouvu. Časová platnost této nabídky prodeje je do jejího odvolání. Jedná se o pohledávky zapsané v soupise majetkové podstaty pod pol. IV, a to 1. pohledávku za Ing. Jaroslavem Propšem, nar. 25.12.1961, U Křížku 94, 522 11 Velichovky v nominální výši 6.892.500,- Kč z titulu náhrady škody přiznané rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 7.3.2016, č.j. 6 To 100/2015-911, který je pravomocný a  vykonatelný, kdy citovaným rozsudkem bylo uloženo odsouzenému nahradit  škodu  ve  zkušební době 5-ti let; bližší údaje k její dobytnosti nejsou k dispozici, 2. pohledávku za společností DAGNAM spol. s r.o., IČ: 28249186, se sídlem U Křížku 94, 522 11 Velichovky  v nominální výši 200.000,- Kč z titulu  smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2010 splatné do 31.12.2010; pohledávka je promlčená a nevykonatelná.                    

Informace o zadavateli

dostal@advokatdostal.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.10.2023 30.10.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.09.2023 30.10.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  20.09.2023 09.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!