Postoupení pohledávek

Značka: SF JANDA

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

24.07.2023
25.08.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Stavební firma JANDA s.r.o., se sídlem č.p. 322, 512 43 Jablonec nad Jizerou, IČ: 259 92 813, Mgr. Ing. Eva Hepperová, se sídlem Komárovská 2438/13, Předměstí, 746 01 Opava, nabízí k úplatnému postoupení pohledávky sepsané v majetkové podstatě uvedeného dlužníka v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 15 INS 4608/2023, které budou existovat ke dni zpeněžení, a to pod položkami:

 • poř. č. 1 – Interma, akciová společnost, se sídlem Zelené údolí 1019, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 631 45 057 ve výši 1.669.092,- Kč
 • poř. č. 2 – Interma, akciová společnost, se sídlem Zelené údolí 1019, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 631 45 057 ve výši 13.444,- Kč
 • poř. č. 3 – Interma, akciová společnost, se sídlem Zelené údolí 1019, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČ: 631 45 057 ve výši 11.224,- Kč

Pohledávky pod poř. č. 1 až 3 přihlášeny a zjištěny v insolvenčním řízení dlužníka Interma, akciová společnost, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci pod sp. zn. KSLB 82 INS 1327/2016

 • poř. č. 4 – Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s., se sídlem Jinonická 804/80, Košíře, 158 00 Praha 5, IČ: 275 91 611 ve výši 285.300,- Kč

Pohledávka pod poř. č. 4 přihlášena a zjištěná v insolvenčním řízení dlužníka Lázeňský resort Údolí Bratrouchov a.s., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 59 INS 31043/2015

 

Případné nabídky, nechť jsou doručeny insolvenční správkyni do datové schránky či emailem na emailovou adresu: sfjanda@hepperova.cz  nejpozději do 25.08.2023.

Každá nabídka musí obsahovat:

 • uvedení subjektu, který nabídku činí, a to označením obchodní firmy, sídla, IČ, či jména a příjmení, bydliště a data narození a emailového a telefonického kontaktu
 • výši nabízené úplaty za postupované pohledávky

Insolvenční správkyně předloží nabídku s aktuálně nejvyšší nabídnutou úplatou za celý soubor pohledávek insolvenčnímu soudu k udělení souhlasu ke zpeněžení pohledávek mimo dražbu. Zájemci jsou upozorňováni, že úplata za postoupení pohledávek bude splatná před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek.

 

Insolvenční správkyně upozorňuje zájemce, že ve smlouvě o postoupení pohledávek nebudou převzaty záruky za dobytnost pohledávek a postupitel nebude odpovídat ani za úplnost předaných podkladů, týkajících se pohledávek a ani za jejich vymahatelnost.

 

Insolvenční správkyně je oprávněna odmítnout jakoukoliv nabídku. Neúspěšní zájemci nebudou vyrozumíváni.

Informace o zadavateli

Eva Hepperová insolvence@hepperova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!