Postoupení pohledávek z majetkové podstaty

Značka: KSOS 12 INS 13847/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

14.06.2024
15.08.2024

Insolvenční správce dlužnice Global Clima s.r.o., IČ: 02334224 v rámci insolvenčního řízení, vedeného u KS Ostrava pod sp. zn. KSOS 12 INS 13847/2022 nabízí k postoupení za úplatu nejvyšší nabídce pohledávky, sepsané v soupisu majetkové podstaty pod pol. IV, bod 25 a 29 (část), tj. pohledávky:

25. – za p. Richardem Štecem, nar. 9.9.1975, Vsetín ve výši 6.876.646,22 Kč s přísl. Pohledávka je přiznaná pravomocným rozsudkem OS ve Vsetíně čj. 109 C 9/2023. Je podaný i návrh na exekuci;

29.  – za p. Richardem Štecem, nar. 9.9.1975, Vsetín ve výši 3.281.000,-Kč – část původně zapsané pohledávky z titulu nevrácené zápůjčky, kterou je možné doložit doklady.

K postoupení pohledávek dojde při splnění následující podmínek:

 • nabízené pohledávky budou postoupené nejvyšší nabídce
 • nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce a výši nabízené ceny, položky lze nabýt i jednotlivě
 • úplata bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů
 • zájemce nemá právo na úhradu nákladů spojených s jeho nabídkou
 • insolvenční správce neodpovídá za dobytnost a existenci pohledávky
 • s postoupením pohledávky musí vyslovit souhlas věřitelský výbor a insolvenční soud.

Nabídky je možné podávat samostatně na každou položku zvlášť i na obě položky dohromady.

Nabídky zasílejte na e-mail:  DanaGaluszkova@seznam.cz nejpozději do 15.8.2024 včetně.

 

Informace o zadavateli

Dana Galuszková DanaGaluszkova@seznam.cz Mgr. Dana Galuszková

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!