Pozemek 1902 m2 s rodinným domem a dílnou v Trnavě, okr. Zlín

Značka: RD Trnava

Cena: 1017000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Trnava 146, Česko

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

21.08.2021
05.10.2021

Pozemky v souvislém celku o výměře 1902 m2 s rodinným domem č.p. 146 a dílnou v zastavěné části obce Trnava (okr. Zlín), ležící v pěkné přírodní lokalitě na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Pozemky jsou situovány při východní straně páteřní komunikace procházející obcí a jsou z této komunikace přímo přístupné. Na pozemcích se nachází stavby ve špatném až demoličním stavu: zděný rodinný dům (zast. plocha 126 m2) s navazujícím skladem (98 m2), dílna (63 m2), přístřešky pro skladování dřeva a garáž (29 m2). Rodinný dům dispozice 5+1 s příslušenstvím stáří cca 70 let naposledy sloužil jako zázemí dřevařské výroby, v současné době je neobyvatelný, ve velmi špatném stavebně technickém stavu, pravděpodobně s nutností demolice, což platí i o navazujících stavbách skladu a dílny. RD je napojen na elektřinu, zásobování vodou ze studny, která je ve sklepě RD. V místě je možnost napojení na zemní plyn a v přípravě je výstavba obecní kanalizace s ČOV (pravděp. zahájení výstavby počátkem r. 2022). Stávající odkanalizování RD je do septiku s přepadem do potoka. Pozemky o celkové výměře 1902 m2 (vč. zastavěných ploch) tvoří souvislý celek, jenž je v jihozápadní třetině zčásti zastavěn shora uvedenými stavbami s přilehlými zpevněnými plochami, cca dvě třetiny pozemku v SV směru od rodinného domu jsou zatravněné a s trvalými porosty. Dle územního plánu leží pozemky v převažujícím rozsahu v ploše BI (bydlení individuální) s hlavním využitím pro bydlení individuální v rodinných domech. Na východní straně hraničí pozemky s korytem říčky Trnávky; pozemky leží v převažujícím rozsahu v záplavovém území Q100. 

Energetická náročnost budov: třída G (mimořádně nehospodárné).

Prodej majetkové podstaty v insolvenčním řízení, dluhy na kupujícího nepřecházejí.

Prodej nejvyšší nabídce.

Lhůta pro podávání nabídek končí 22.10.2021, ve 12:00 hod.


Přílohy:

Informace o zadavateli

LICITA s.r.o. Ing. Pavel Bezstarosti licita@licita.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.10.2021 19.11.2021 Celá ČR
  Středočeský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.10.2021 31.10.2022 Plzeňský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.10.2021 17.11.2021 Karlovarský kraj 325000 Kč Nejvyšší nabídka
  19.10.2021 18.11.2021 Celá ČR 700000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!