Pozemek parc. č. 2687/2, zahrada, na LV 550, KÚ 760676 Sviadnov, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

advokat@aknovakova.eu

Pozemek parc. č. 2687/2, zahrada, na LV 550, KÚ 760676 Sviadnov, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka – Hrbek Petr, RČ: 690320/4968, bytem Borského 663/4, 152 00 Praha, sp.zn. řízení MSPH 98 INS 19069/2018, tímto insolvenční správkyně  nabízí k prodeji mimo dražbu  položky č. 2  soupisu MSPH 98 INS 19069/2018-B-6:

  • Pozemek parc. č. 2687/2, zahrada, na LV 550, KÚ 760676 Sviadnov, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek.

Podmínky prodeje:

  1. Nabídka bude inzerována na webovém portálu https://www.burzaspravcu.cz po dobu nejméně 4 týdnů.
  2. Nemovitá věc bude prodána nejvyšší předložené písemně doručené nabídce na adresu insolvenční správkyně: Čáslavská 1750/8, 130 00 Praha, do datové schránky IS: izw5vi5, nebo na email insolvence@aknovakova.eu.
  3. Minimální nabídková prodejní cena činní částku 568.000 Kč, která byla stanovena pro účely insolvenčního řízení znaleckým posudkem č. 8587-1051/2019 ze dne 13.05.2019 vypracovaného soudním znalcem Ing. Janou Vavřinkovou, XP Invest, s.r.o., ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti.
  4. Jediným kritériem hodnocení nabídek bude výše nabízené kupní ceny.
  5. Kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
  6. Insolvenční správce má právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Značka:

SPH 98 INS 19069/2018

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Sviadnov, Česko

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Galerie:


Odpovědět na inzerát

Nemovité věci

03.03.2020
03.03.2021


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková advokat@aknovakova.eu
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty