Pozemek v obci Bulovka

recepce@tpspravce.cz

Pozemek v obci Bulovka

Nemovitosti zapsané v majetkové podstatě dlužníka M. Kořínka (v SJM s P.L.Pernisovou, bývalou maželkou dlužníka), a to:

– pozemek parc. č. 2378 o výměře 1266 m2, zahrada,
– pozemek parc. č. 2404/5 o výměře 774 m2, trvalý travní porost.

To vše zapsáno na LV č. 268, obec a katastrální území Bulovka, okres Liberec, vedeno Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant.

Minimální cena dle znaleckého posudku.

Nemovité věci

10.01.2019
31.01.2020


Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty