Pozemky / Petrovice u Karviné

Značka: 13720

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Petrovice u Karviné, Česko

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

23.07.2021
22.09.2021

Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., likvidátor obchodní společnosti: Freetime Property, s.r.o., se sídlem Hornická stezka 810/4, 733 01 Karviná – Fryštát, IČ 27838625 (řízení o likvidaci vedeno Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. 28 Cm 46/2020),

nabízí k prodej následující nemovitosti:

– pozemek parc. č. 1368/2 – orná půda,
– pozemek parc. č. 1368/3 – orná půda,
vše zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, kat. pracoviště Karviná, na LV 2251, kat. území Petrovice u Karviné, obec Petrovice u Karviné,

a dále spoluvlastnický podíl o velikosti podílu ½ celku na pozemku parc. č. 1368/5 – orná půda, zapsáno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, kat. pracoviště Karviná, na LV 2245, kat. území Petrovice u Karviné, obec Petrovice u Karviné.

Výše uvedené nemovitosti budou zpeněženy společně, jelikož tvoří funkční celek.

Pro lepší přehlednost přikládám znalecký posudek ohledně výše uvedených nemovitostí.

Předmětné nemovitosti jsou volně přístupné a lze si je tedy bez dalšího prohlédnout.

Podmínky prodeje:
a) Věc bude prodána tomu zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu.
b) Kupní cena je splatná nejpozději při podpisu smlouvy; uzavření smlouvy se předpokládá do 1 měsíce od ukončení přijímání nabídek.
c) Kupující věc kupuje, jak stojí a leží.

Nabídky budou přijímány do 15.09.2021, do 16:00 hodin.

Nabídky v písemné podobě doručte adresátovi: Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš, LL.M., insolvenční správkyně, Tajovského 1660/2c, 736 01 Havířov-Podlesí, a to
– emailem se zaručeným el. podpisem (na adresu: ak.klimes@advokati-havirov.cz),
– doporučeným dopisem (na adresu: Tajovského 1660/2c, 736 01 Havířov-Podlesí),
– osobním podáním v kanceláři insolvenční správkyně (adresa: Tajovského 1660/2c, 736 01 Havířov-Podlesí, po-čt 8:00 – 16:30) nebo
– prostřednictvím datové schránky (ID: tfzuvma).

Nabídka musí obsahovat:
a) identifikaci zájemce/kupujícího (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa / obchodní firma, sídlo, identifikační číslo; e-mail, telefon),
b) výši kupní ceny (částkou v Kč, bez návrhu jakýchkoliv podmínek),
c) datum a podpis zájemce,
d) závazek uhradit kupní cenu nejpozději při podpisu smlouvy a
e) závazek uhradit náklady na změnu zápisu v katastru nemovitostí.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Alicja Kellerberg Klimeš ak.klimes@advokati-havirov.cz Tajovského 1660/2c, Havířov, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.03.2023 06.04.2023 Celá ČR 81000000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 21.05.2023 Jihočeský kraj 1635000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 03.03.2025 Středočeský kraj 5 870 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!