Pozemky v obci Klášterní Skalice, LV 577

recepce@tpspravce.cz

Pozemky v obci Klášterní Skalice, LV 577

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti:
– pozemek parc. č. 83/83, orná půda,
– pozemek parc. č. 111/39, orná půda.
Vše zapsáno na LV č. 577, obec a katastrální území Klášterní Skalice, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.
Nemovité věci

23.07.2019
22.07.2020


Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty