Pozemky v obci Třebovle, LV 690

recepce@tpspravce.cz

Pozemky v obci Třebovle, LV 690

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti:
– pozemek parc. č. 50/1, orná půda,
– pozemek parc. č. 79/5, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 690, obec Třebovle, katastrální území Miškovice u Kouřimi, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

Nemovité věci

23.07.2019
22.07.2020


Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty