Pozemky v obci Třebovle, LV 690

recepce@tpspravce.cz

Pozemky v obci Třebovle, LV 690

Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitosti:
– pozemek parc. č. 50/1, orná půda,
– pozemek parc. č. 79/5, orná půda.

Vše zapsáno na LV č. 690, obec Třebovle, katastrální území Miškovice u Kouřimi, vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku – 195.000 Kč.

Značka:

KSPL 27 INS 6686/2014

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Adresa:

Třebovle, Czechia

Kraj:

Středočeský kraj

Přílohy:


Odpovědět na inzerát


Další inzeráty zadavatele

Nemovité věci

23.07.2019
22.07.2020


Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty