Příležitost koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka Studio Moderna s.r.o.

Značka: MSPH 76 INS 12955/2023

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

20.11.2023
24.11.2023

OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE O PŘÍLEŽITOSTI KOUPĚ MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

__________________________________________________________________________________

 

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 698 13 019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce dlužníka Studio Moderna s.r.o., IČO: 26159074, se sídlem U nákladového nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3, tímto oznamuje, že je zde příležitost koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka Studio Moderna s.r.o., sepsaného soupisem majetku zveřejněným v ISIR dne 6. 11. 2023 pod č.d.  MSPH 76 INS 12955/2023-B-7, pod položkou č. 1-13 (viz. příloha).

Podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn mimo dražbu ve smyslu § 286 odst. 1 písm. c) IZ, zájemci s nejvyšší nabídkou
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy
 • termín předložení nabídek je do 24. 11. 2023, 14,00 hod.

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě na adresu: „Ing. Lukáš Vlašaný, Vančurova 2904, 390 01 Tábor“ nebo elektronicky na e-mailovou adresu kancelar@vlasany.cz, případně prostřednictvím datové schránky ID: a4vzr87.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!