Přímý prodej formou aukce, nemovitého majetku Spoluvlastnický podíl o velikosti 5/12 na nemovitostech, zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka Sodomková Radka, bytem Luční 1982, 508 01 Hořice

Značka: KSCB 44 INS 9266/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

22.05.2023
17.07.2023

Společnost Paclík – insolvenční správce a spol. IČ: 24836133 se sídlem U Trojice 2, 150 00 Praha 5 ( dále jen „INSOLVENČNÍ SPRÁVCE“ ) byla jmenována usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích dne 20.8.2018 pod spisovou značkou KSCB 44 INS-9266/2018-A-15 insolvenčním správcem dlužníka Sodomková Radka, bytem Luční 1982, 508 01 Hořice, dat. nar.: 28.9.1970
Do majetkové podstaty DLUŽNÍKA náleží níže uvedený MAJETEK, který je v insolvenčním řízení ve věci DLUŽNÍKA zpeněžován přímým prodejem, formou aukce.

Jedná o  položku pod Poř.č. 2 – v části „B. Detailní soupis majetkové podstaty“, v „I. Nemovitý majetek“ – Spoluvlastnický podíl o velikosti 5/12 na nemovitostech, a to: pozemek parc. č. St. 2712 (23m2) zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: bez č.p./č.e., garáž, stavba stojí na pozemku parc. č. St. 2712, vše zapsáno na LV č. 3000 pro katastrální území Dvůr Králové nad Labem, Katastrální pracoviště Trutnov, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj. V IR zveřejněno pod B-40.

A to za těchto podmínek:

– Po doručení nabídek provede insolvenční správce jejich vyhodnocení a movitý majetek bude prodán na základě nejvyšší učiněné nabídky.

– Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.

–  Kupní cena musí být tedy uhrazena před, nebo při podpisu kupní smlouvy.

Informace o zadavateli

Milan Paclík Paclik.insolvencni.spravce@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!