PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ POHLEDÁVEK V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA EURO DEVELOPMENT CAPITAL S. R. O., POD SP. ZN. MSPH 59 INS 6935 / 2022

Značka: MSPH 59 INS 6935 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.01.2024
15.03.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. MSPH 59 INS 6935 / 2022 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

 • Pohledávka za společností EURO DEVELOPMENT PRAGUE 22 s.r.o., IČ 02187167, z titulu smlouvy o úvěru ve výši 36.637.000,- Kč s příslušenstvím
 • Pohledávka za společností EURO DEVELOPMENT PRAGUE 22 s.r.o., IČ 02187167, z titulu smlouvy o úvěru ve výši 400.000,- Kč s příslušenstvím.

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu IV. Pohledávky pod položkami č. 2 a 3). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka EURO DEVELOPMENT CAPITAL, s.r.o.).

Podmínky výběrového řízení:
-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převzetím věci/veškeré náklady na zpeněžení pohledávky hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 15.03.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 59 INS 6935 / 2022 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!