Prodej pohledávky za Michalem Ordošem z majetkové podstaty dlužnice Terezy Zemanové (KSBR 53 INS 11545 / 2016)

Značka: KSBR 53 INS 11545 / 2016

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetekOstatní majetek

16.02.2022
30.09.2022

Insolvenční správce dlužnice Terezy Zemanové v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 53 INS 11545 / 2016 inzeruje připravovaný prodej pohledávek za majetkové podstaty dlužnice za Michalem Ordošem, bytem Troskotovice č.p. 44, Troskotovice, PSČ: 671 78, RČ: 580509/2183 zast. Veronika Ježová, Pod Trojicí č.p. 942, Rosice ve výši 210.000,-Kč s příslušenstvím. Předmětná pohledávka je vymáhána v rámci exekučního řízení vedeného soudním exekutorem JUDr. Petrem Kociánem, Exekutorský úřad Brno-venkov, pod sp.zn. 137 EX 19420/18, a to na základě vykonatelného elektronického platebního rozkazu Okresního soudu ve Znojmě ze dne 18.09.2018 č.j. EPR 191637/2018 – 9.

Podmínky prodeje:
 • prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
 • prodej mimo dražbu podléhá souhlasu insolvenčního soudu;
 • prodej bude uskutečněn v nevymožené výši ke dni postoupení pohledávky;
 • nabyvatel je povinen podat návrh na změnu věřitele v rámci insolvenčního řízení;
 • kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávek;
 • náklady spojené s převzetím věci/veškeré a náklady na zpeněžení pohledávek hradí kupující;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Své nabídky zasílejte na emailovou adresu sara.bohackova@indra-sebesta.cz, a to do 29.4.2022, do předmětu uvádějte „Nabídka – pohledávka Tereza Zemanová“  

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.09.2022 30.09.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 28.11.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2022 11.10.2022 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!