PŘIPRAVOVANÝ PRODEJ SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLU V RÁMCI INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ DLUŽNÍKA PAVLA JANATY, POD SP. ZN. MSPH 78 INS 14673 / 2020

Značka: MSPH 78 INS 14673 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

19.02.2024
19.03.2024

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. MSPH 78 INS 14673 / 2020 k připravovanému prodeji níže uvedený majetek:

·Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 470/34200 na pozemku p.č. 6487/3 – zahrada, zapsaný na LV č. 15099 k.ú. Severné Mesto, Slovenská republika
·Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 470/34200 na pozemku p.č. 8274 – zastavěná plocha a nádvoří, zapsaný na LV č. 15099 k.ú. Severné Mesto, SK
·Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 470/34200 na pozemku p.č. 104525 – orná půda, zapsaný na LV č. 15099 k.ú. Severné Mesto, Slovenská republika

(Položka soupisu majetkové podstaty uvedená v oddílu I. Nemovitý majetek pod položkami č. 10 – 12). Více k nalezení v Soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčnímu rejstříku (na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do v insolvenčním řízení vedeném na dlužníka Janata) a také na www.cuzk.cz.

Podmínky výběrového řízení:

-prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;
-náklady spojené s převodem vlastnictví předmětu zpeněžení hradí kupující;
-kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy;
-insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
-zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.
-platnost trvání nabídky nejméně 30 kalendářních dní od skončení výběrového řízení

Správce upozorňuje, že si nepřeje být kontaktován s nabídkou zprostředkovatelských služeb!

Pro účast ve výběrovém řízení zasílejte Vaše nabídky na e-mailovou adresu simona.berankova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 19.03.2024 včetně. Veškeré dotazy související s předmětem inzerce, nechť jsou správci předkládány v průběhu platnosti inzerce a nejpozději před předložením samotné závazné nabídky.

Do předmětu nabídky uvádějte následující text: „MSPH 78 INS 14673 / 2020 – Nabídka na odkup majetku“. Nabídka musí dále obsahovat kompletní specifikaci zájemce (Jméno a příjmení/Název, datum narození/IČ, bydliště/sídlo, kontaktní údaje: telefon a e-mail) a výši předložené cenové nabídky vyjádřenou číslicemi i slovem.

Upozornění: Insolvenční správce si vyhrazuje právo z vyhodnocení výběrového řízení vyřadit předložené nabídky, které nebudou splňovat všechna výše uvedená kritéria v řádné podobě.

Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!