Přívěs na převoz koní: CHEVAL LIBERTE 2002 L 1606 S

Značka: KSBR 38 INS 11886 / 2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Movité věci

10.10.2023
30.11.2023

Insolvenční správce dlužníka Kapitánová Eva hodlá zpeněžit movité věci

– Přívěs na převoz koní:

CHEVAL LIBERTE 2002 L 1606 S (pro přepravu živ. zvířat),

VIN: SY91606S010DE1062,

První zaevidování: 27.04.2011

STK do 14.4.2022, vyžaduje opravu

Podmínky prodeje:

– prodej nejvyšší nabídce, minimální výše nabídky musí činit 25000,00 Kč

– kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,

– vozidlo bude zpeněženo tak jak stojí a leží, insolvenční správce neodpovídá za případně skryté vady na vozidle,

– náklady spojené s převozem a převodem předmětu zajištění ponese kupující.

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky.

 

Lhůta pro podávání nabídek: do 10. 11. 2023. Nabídka je včas podána, jestliže v uvedené době bude odeslána poštou na adresu insolvenčního správce VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., Teplice, Kollárova 1879/11, nebo dojde na e-mail: info@svvos.cz.

 

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Další informace jsou k dispozici u insolvenčního správce VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., Teplice, Kollárova 1879/11, PSČ: 415 01, tel.: +420 417 559 239, +420 728 349 474, +420 777 334 636, e-mail: info@svvos.cz


Informace o zadavateli

VRŠANSKÝ a spol., v.o.s. info@svvos.cz Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 300000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 24.08.2024 Celá ČR 1 000 000Kč Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 15.08.2024 Zlínský kraj Neuvedena Kč Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 01.10.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!