Prodej 1/2 nemovitosti v obci Těšice – KÚ Mikulčice

lukas.nozicka@seznam.cz

Prodej 1/2 nemovitosti v obci Těšice – KÚ Mikulčice

Insolvenční správce Ing. Josef Nožička nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 30 INS 35141/2014 dlužníka Lubomír Svoboda níže uvedený majetek:

  • Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na nemovitosti, pozemku p. č. 1607 – zastavěná plocha a nádvoří, výměra 284 m², jehož součástí je stavba, budova čp. 111 – bydlení (část obce Těšice) zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, katastrální území a obec Mikulčice na LV č. 1872

Oceněno soudním znalcem na cenu 975 000,- Kč

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
e) Prodej podléhá souhlasu soudu a věřitelského výboru

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: jos.nozicka@seznam.cz, nebo tel. čísle 602 826 501.

Nemovité věci

25.07.2019
24.07.2020


Informace o zadavateli

Lukáš Nožička info@inozicka.cz

Související inzeráty