Prodej 1/4 spoluvlastnického podílu u bytu 2+1 Karlovy Vary

insolvence@stangl.cz

Prodej 1/4 spoluvlastnického podílu u bytu 2+1 Karlovy Vary

Nabídka na prodej 1/4 spoluvlastnického podílu na bytové jednotce č. 1033,1034 v části obce Karlovy Vary postavené na pozemku parc. č. 2498,2515 a 2506/4 s podílem o velikosti 625/13680 na společných částech domu čp. 1033,1034/5 a na pozemcích parc. č. 2498,2515 a s podílem o velikosti 325/104972 na pozemku parc. č. 2506/4,2506/3,2506/2, vše zapsané na LV 3466 v katastrálním území Karlovy Vary, obec a okres Karlovy Vary. Bytová jednotka č. 5 je o velikosti  2+1, ve 3. podlaží o celkové ploše 60,35 m2. Jedná se o bytovou jednotku, která je vyklizená a opotřebená. 1/4 tohoto spoluvlastnického podílu je sepsána v majetkové podstatě v rámci probíhajícího insolvenčního řízení u Krajského soudu v Plzni pod čj.: KSPL 58 INS 13689/2018.

Cena: 312.500,– Kč

V případě zájmu kontaktujte: Insolvenční kancelář Štangl a spol., JUDr. Jan Štangl, tel. 465 424 110, 603 307 875 a email: insolvence@stangl.cz

Nemovité věci

14.04.2020
14.04.2021


Informace o zadavateli

Insolvenční kancelář Štangl a spol. insolvence@stangl.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty