Prodej 100% podílu v s.r.o.

siudova@advokati-ova.cz

Prodej 100% podílu v s.r.o.

Usnesením Krajský soud v Ostravě, č. j. KSOS 31 INS 10727/2019-A-10 ze dne 5.8.2019 v insolvenční věci dlužnice PaedDr. Drahomíry Vojtasíkové, r.č. 655601/0076, bytem Dr. Martínka 25, Ostrava- Hrabůvka, by zjištěn úpadek dlužnice.

Za souhlasu insolvenčního soudu, usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 10727/2019-B-12 ze dne 21.5.2020 insolvenční správkyně nabízí k prodeji obchodní podíl dlužnice v obchodní společnosti, který dlužnice vlastní, a to:

  • Obchodní podíl ve společnosti FREZKOM GROUP s.r.o., v likvidaci, IČ: 28649559, se sídlem Sokolská třída 1615/50 Moravská Ostrava, Ostrava, kdy dlužnice je jediným společníkem v této obchodní společnosti, její podíl je v rozsahu 100%, odpovídající vkladu ve výši 200.000,- Kč.

Tento majetek byl insolvenční správkyní sepsány do soupisu majetkové podstaty dlužnice, soupis ze dne 21.11.2019- zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Podmínky prodeje:

  • Obchodní podíl bude prodány zájemci s nejvyšší nabídnout cenou
  • kupní cena bude uhrazena  nejpozději při podpisu smlouvy o převodu podílu
  • kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem majetku,
  • zájemce v nabídce uvede zejména přesné identifikační údaje své osoby, navrhovanou cenu

Nabídky zasílejte nejpozději do 30.6.2020 na adresu insolvenční správkyně : Nádražní 612/36, Ostrava, 702 00 nebo prostřednictvím datové schránky  ID 6yjyfb4 nebo na e-mail: siudova@siudova.cz

K nabídkám došlým po datu nebude přihlíženo.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku, případně nepřijmout nabídku zájemců, a to bez udání důvodu, bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě, ze strany zájemců.

 

Značka:

418/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Finanční majetekPodniky

26.05.2020
26.05.2021


Informace o zadavateli

siudova@advokati-ova.cz

Související inzeráty