Prodej 2/3 podílu na pozemku v obci Brantice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Nemovité věci

02.02.2024
06.03.2024

Krajský soud v Brně rozhodl svým usnesením ze dne 28.05.2020, č.j. KSBR 47 INS 9592/2020-A-9, o úpadku dlužníka: Ing. Pavel Krůtil, nar. 02.05.1960, trvale bytem: J. Skácela 162/14, 690 02 Břeclav (dále jen „dlužník“) a povolil řešení úpadku dlužníka oddlužením. Do funkce insolvenčního správce zároveň ustanovil Mgr. Bc. Davida Vandrovce, insolvenčního správce se sídlem Tehovská 1237/25, 100 00 Praha 10, IČ: 69908664 (dále jen „insolvenční správce“).

V souladu s pokyny zajištěných věřitelů se dne 06.03.2024 v 10:00 hod. uskuteční aukce spoluvlastnického podílu dlužníka ve výši 2/3 na pozemku p. č. 504/4 v obci a katastrálním území Brantice, která bude organizovaná společností OK dražebník a.s., IČ: 03634507, se sídlem Jiráskova 398, 337 01 Rokycany. Podrobnosti aukce jsou zveřejněny na portálu www.okdrazby.cz. Nejnižší podání bude činit 950.000,-Kč a aukční jistota je stanovena ve výši 20.000,-Kč.

Insolvenční správce pro úplnost připomíná, že:

 • předmětný spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 2/3 na pozemku p. č. 504/4 v obci a katastrálním území Brantice byl v předchozích fázích zpeněžování znalecky oceněn na částku 4.940.000,-Kč.
 • předmětný pozemek p. č. 504/4 v obci a v katastrálním území Brantice je evidovaný v rámci katastru nemovitostí v druhu orná půda a v rámci územně plánovací dokumentace v ploše označené jako zastavitelná plocha Z11, druhu ploch VL: výroby a skladování – lehkého průmyslu.

Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  21.07.2024 23.09.2024 Středočeský kraj 423 000 Kč Nejvyšší nabídka
  21.07.2024 04.09.2024 Celá ČR
  Hlavní město Praha
  11.500.000 Kč Nejvyšší nabídka
  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!