Prodej 2 vykonatelných pohledávek

Značka: MSPH 95 INS 7905/2015

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

20.03.2019
31.01.2023

V insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. MSPH 95 INS 7905/2015 nabízí insolvenční správce JUDr. Manuel Villalobos k prodeji pohledávku insolvenčního dlužníka JUNK TRADE spol. s r.o., pravomocně přiznanou rozsudkem Okresního soudu v Děčíně ze dne 28.04.2014, sp. zn. 3T 125/2011 – 932, v nominální výši 76.529 Kč z titulu náhrady škody za 3 fyzickými osobami, které jsou k náhradě škody dlužníkovi povinny společně a nerozdílně. Dvě z těchto osob jsou dále dle téhož rozsudku povinny k náhradě škody dlužníkovi společně a nerozdílně ve výši 83.938 Kč. Pohledávky jsou prodávány společně, k výkonu rozhodnutí (exekuci) přistoupeno nebylo. Podmínky zpeněžení: – postoupení zájemci s nejvyšší nabídkou – zaplacení kupní ceny před nebo nejpozději při podpisu smlouvy o postoupení pohledávky – insolvenční správce si vyhrazuje právo změnit podmínky postoupení či odmítnout všechny nabídky Nabídky zasílejte nebo osobně doručte na adresu: JUDr. Manuel Villalobos, insolvenční správce, V zahradách 820/8, 180 00 Praha 8. V případě zájmu o bližší informace pište na emailovou adresu villalobos@arws.cz, případně se můžete informovat na tel. čísle: 727 855 499.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Manuel Villalobos villalobos@arws.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  02.06.2023 30.06.2023 Celá ČR Nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka
  02.06.2023 10.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 01.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  01.06.2023 01.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!