Prodej akcií MCI HOLDING a.s. v likvidaci

Značka: I. 570

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

07.02.2023
31.05.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Jarmila Kozlová, r.č. 675707/1255, bytem Hornická 1410/41a, Havířov, ve věci vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37INS 4769/2021, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

 • 140 ks akcií, označení emise CZ0008028701, název emitenta MCI HOLDING a.s. v likvidaci, IČ 0047673354.

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 31.5.2023, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení:   akcie

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.

Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.05.2023 05.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.04.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.04.2023 16.07.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!