PRODEJ BYTU 2+1 V OLOMOUCI – NEŘEDÍNĚ (UL. DĚLNICKÁ 546/3)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Olomoucký kraj

Nemovité věci

26.09.2022
30.11.2022

Insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek, IČ: 66246016, sídlem Ostružnická 325/6 Olomouc tímto jako insolvenční správce dlužnice, Jiřiny Grézlové, nabízí k prodeji v rámci probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci pod sp.zn. KSOL 10 INS 18272/2021 tyto nemovitosti:

 • jednotka č. 546/22 (byt) vymezená v budově Neředín č.p. 545, 546 (byt. dům, LV 940) postavené na pozemcích parc. č. St. 319/1 a 319/2
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 533/21838 na společných částech budovy Neředín č.p. 545, 546 (byt. dům, LV 940) postavené na pozemcích parc. č. St. 319/1 a 319/2
 • spoluvlastnický podíl o velikosti 533/21838 na pozemcích parc. č. St. 319/1 a 319/2 (zastavěné plochy a nádvoří)

to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrálního pracoviště Olomouc na LV č. 4717 pro k.ú. Neředín, obec Olomouc.

 

Nabídky v písemné formě je možné doručit osobně nebo poštou na adresu insolvenčního správce: Mgr. Ivo Šotek, insolvenční správce, Ostružnická 325/6, 779 00 Olomouc, případně také datovou zprávou (sa7yhyu), a to nejpozději do 30.11.2022.

 

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/r.č, sídlo/bydliště), nabídku kupní ceny a časový horizont schopnosti úhrady kupní ceny. Nemovitosti budou prodány zájemci, který učiní nejvyšší nabídku, minimálně však ve výši 3.290.000,- Kč.

 

Kupní cena musí být uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy. Správní poplatky za návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

 

Znalecký posudek vypracovaný Ing. Milanem Indrou ke dni 31.1.2022 je přílohou tohoto inzerátu.


Přílohy:

Informace o zadavateli

ivo šotek sotek@akostruznicka.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!