PRODEJ BYTU 3+1 OBEC OBRNICE – LHŮTA PRO NABÍDKY PRODLOUŽENA DO 08.01.2024

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

22.12.2023
08.01.2024

Lhůta pro podávání nabídek je prodloužena do 08.01.2024! 

Insolvenční správci prodlužují lhůtu pro podání nabídek kupní ceny za níže uvedený majetek do 08.01.2023;v ostatním zůstávají podmínky beze změny. 

 

Mgr. Kateřina Širhalová, LL.M., insolvenční správce dlužníka Farkašová Zdeňka, nar.: 25.06.1976, a Ing. Václav Dlouhý, insolvenční správce dlužníka Stanislav Barkoci, nar. 8.2.1975 (dále jen „vyhlašovatel“), vyhlašuje společným postupem výběrové řízení o nejvýhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy (dále jen „návrh“) o prodeji níže uvedeného majetku:

Bytová jednotka č. 186/2, byt, vymezená podle bytového zákona v budově Obrnice, č.p. 182, 183, 184, 185, 186, 187, byt.dům,, budova zapsaná na LV 830, jenž stojí na parcele st. 246, parcela zapsaná na LV č. 830, vč. podílu na společných částech domu a pozemku id. 548/23080, jak je zapsána na LV č. 949, k.ú. Obrnice, obec Obrnice (pozn: id. 2/3 sepsány v soupisu majetkové podstaty dlužníka Farkašové Zdeňky a id. 1/3 sepsána v soupisu majetkové podstaty dlužníka Stanislava Barkociho),

Jedná se o byt umístěný v panelovém domě v prvním nadzemním podlaží o dispozici 3+1. Stavba panelového domu má 3 nadzemní podlaží. Podrobně je byt popsán ve znaleckém posudku č. 18521-738/2023 znalce XP invest, s.r.o. ze dne 24.04.2023. Odhadní cena dle posudku za bytovou jednotku jako celek činí 216.000,00 Kč. Znalecký posudek viz příloha.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby, které mají zájem o koupi shora uvedeného majetku, aby mu podávaly své nabídky na uzavření kupní smlouvy.

Lhůta pro podání nabídky: do 15. prosince 2023 – lhůta prodloužena do 08.01.2024!

Nabídky mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 • poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele na adresu: Kateřina Širhalová, LL.M., ins. správce, Polní 780/92, 63900 Brno, a to nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek;
 • do datové schránky vyhlašovatele: Mgr. Kateřina Širhalová, ins. správce, datová schránka f79yjsk, přičemž nabídka musí být dodána do datové schránky nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

Jiná forma předložení soutěžní nabídky není přípustná.

Termín prohlídky – po dohodě – kontaktní osoba: Ing. Václav Dlouhý, tel. č. 721 415 622.

Podmínky:

 • prodej za nevyšší nabízenou cenu
 • způsob zpeněžení podléhá souhlasu insolvenčního/insolvenčních soud/ů
 • úhrada kupní ceny před uzavřením kupní smlouvy
 • úhrada kupní ceny do 30 dnů od sdělení o výběru nabídky
 • další podmínky jsou uvedeny v přiloženém oznámení o vyhlášení výběrového řízení vč. formuláře pro vyplnění nabídky

Dotazy je možné zasílat mailem office@sirhalova.cz

Znalecký posudek viz příloha.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!