Prodej bytu a zahrady v k.ú. Cheb

Značka: KSPL 20 INS 23507/2019

Cena: 735000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Goethova, Cheb, Česko

Kraj: Karlovarský kraj

Nemovité věci

16.02.2022
18.03.2022

Insolvenční správce JUVENTUS insolvenční v.o.s. (ohlášený společník Mgr. Marek Konečný) nabízí v rámci zpeněžování následující majetek:

– ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k jednotce č. 1106/7 v budově č.p. 1105, 1106, příslušející k části obce Cheb, na pozemku p.č. St. 1394, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 6172/75685

– ideální spoluvlastnický podíl ve výši 15137/75685 k pozemkům p.č. 2181/3 – ostatní plocha, a p.č. 2182/3 – ostatní plocha,

vše zapsané na listech vlastnictví č. 12838, č. 12471 a č. 12735, vše v k.ú. Cheb, obec Cheb, okres Cheb.

Jednotka se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Goethova. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Objekt byl pravděpodobně původně postaven v roce 1960. V roce 2010 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena dodatečná izolace základů, byla provedena rekonstrukce stoupaček, výměna střešní krytiny a výměna původních oken za nová včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 (původně 2+1) s kompletním sociálním zázemím (koupelna, WC), které je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s vlastním plynovým kotlem. V roce 2010 byla provedena celková rekonstrukce jednotky, při které byla změněna vnitřní dispozice pomocí sádrokartonové příčky, byla provedena částečná oprava vnitřních omítek, byly osazeny nové interiérové dveře, byly položeny nové podlahové krytiny, byla provedena celková rekonstrukce vytápění jednotky včetně pořízení nového plynového kotle, byla provedena rekonstrukce rozvodů (elektro, vody) a bylo modernizováno sociální zázemí a kuchyně. V roce 2012 byly provedeny nové obklady.

Pozemky p.č. 2181/3 a p.č. 2182/3 tvoří s domem jednotný funkční celek. Na pozemcích jsou situovány venkovní úpravy (oplocení – drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a kamennou podezdívkou, 2x kovová vrátka s drátěným pletivem v kovových rámech, zpevněná plocha dlážděná, opěrná zídka z betonových tvarovek, venkovní schody betonové, venkovní schody kamenné, plastové zatravňovací dlaždice).

 

Zpeněžení výše uvedených nemovitých věcí bude realizováno mimo dražbu, když minimální prodejní cena je stanovena znaleckým posudkem na částku ve výši 735.000,- Kč. Kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem s nejvyšší předloženou nabídkou. K vybrání zájemce bude přistoupeno v rámci elektronické aukce, ve které bude mít každý z účastníků možnost učinit nabídku kupní ceny a tu popřípadě zvyšovat s ohledem na nabídky jiných zájemců.

Zájemce se může účastnit této elektronické aukce za předpokladu, že složí jistotu před zahájením aukce ve výši 15% nabízené kupní ceny na účet majetkové podstaty. Zájemci s nejvyšší nabídkou bude poté tato jistota započtena na kupní cenu, která musí být zaplacena do 60 dnů od skončení aukce. Neúspěšným zájemcům bude složená jistota obratem vrácena.

Inzerce bude probíhat 30 dnů, elektronická aukce se bude konat do 20 dnů od skončení inzerce.

Ohledně veškerých informací ohledně zpeněžování výše uvedených movitých věcí, v případě zájmu o zaslání znaleckého posudku či sdělení informací pro provedení složení jistoty se na nás neváhejte obrátit na emailu: hejcova@juventus-insolvencni.cz .

 


Informace o zadavateli

JUVENTUS insolvenční v.o.s. info@juventus-insolvencni.cz Šantova, Olomouc, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!