Prodej chaty

Značka: KSBR 33 INS 16985/2017

Cena: 1047833 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Nová Ves č. ev. 9, Nová Ves u Oslavan, 664 91

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

22.07.2022
20.09.2022

Insolvenční správce v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 33 INS 16985 / 2017 v souladu se souhlasem insolvenčního soudu nabízí k prodeji nemovitosti: pozemek parc. č. 1020/7, zastavěná plocha a nádvoří, budova č. e. 9, stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemcích parc. č. 1020/7 a parc. č. 1020/15, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – venkov, k.ú. Nová Ves u Oslavan na LV 464.

K chatě nepatří zahrada ani součást pozemku, na kterém chata stojí.

Prodej se uskuteční za následujících podmínek:
− výběr nejvýhodnější nabídky;
− kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy, nebo její úhrada
bude již při jejím podpisu zajištěna jiným vhodným způsobem;
− k uvedeným věcem neuplatňují nároky jiné osoby a nejsou dány ani jiné důvody, které
by zpochybňovaly zařazení věcí do majetkové podstaty;
− náklady spojené s prodejem tohoto majetku nepřesáhnou 5 % výtěžku jeho
zpeněžení.

Zájemce žádáme, aby v reakci na inzerát uvedli výši své nabídky a své kontaktní údaje – telefon a e-mailovou adresu.

email: kancelar@konreo.cz


Informace o zadavateli

KONREO, v.o.s. KONREO, v.o.s. kancelar@konreo.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.09.2022 30.10.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 31.10.2022 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 11.11.2022 Moravskoslezský kraj 6347000 Kč Nejvyšší nabídka
  30.09.2022 30.11.2022 Kraj Vysočina Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!