PRODEJ DROBNÉHO MAJETKU

m.krivanova@email.cz

PRODEJ DROBNÉHO MAJETKU

Insolvenční správce Mgr. Markéta Šafránková Křivanová nabízí v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 62 INS 15554/2018 na dlužníka GROD, spol. s.r.o., IČ: 63978903, se sídlem Ke Skalám 29, 252 10 Černolice, k prodeji mimo dražbu následující majetek:

  • Modem ZyXEL VMG 1312
  • Skříň šanony zn. IKEA

Podmínky prodeje:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
  • úhrada kupní ceny na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,
  • kupující nabyde movitou věc ve stavu, jak stojí a leží, odpovídající stáří věci a ponese veškeré náklady související s převzetím věci,
  • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

Nabídka zájemce musí obsahovat jeho identifikaci (u FO jméno, příjmení, datum narození nebo IČ, adresu, u PO název společnosti, IČ a sídlo), jeho kontaktní údaje, označení předmětu koupě a uvedení nabízené ceny.  Nabídku lze zaslat nejpozději do 13. 12. 2019 na email: polendova@advokacie-trebic.cz nebo poštou do sídla insolvenčního správce na adresu: Mgr. Markéta Šafránková Křivanová, insolvenční správce, Průmyslová 154, 674 01 Třebíč. Do předmětu uvádějte „Nabídka na koupi majetku – GROD, spol. s r.o.“

Veškeré doplňující informace je možno na e-mailu: polendova@advokacie-trebic.cz

Movité věci

29.11.2019
13.12.2019


Informace o zadavateli

Markéta Šafránková Křivanová m.krivanova@email.cz

Související inzeráty