Prodej dvou spoluvlastnických podílů, každý o velikost id. 1/4 na pozemcích v obci Vratimov.

Značka: SW-0665-0050

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Vratimov

Kraj: Celá ČR, Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

15.08.2022
23.09.2022

Insolvenční správce Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSOS 25 INS 8628/2021 nabízí k prodeji:

• spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id. ¼ vzhledem k celku na pozemku:
o parc. č. 190/25, o výměře 492 m2, ostatní plocha,
o parc. č. 190/28, o výměře 270 m2, ostatní plocha,
• spoluvlastnický podíl dlužnice ve výši id. ¼ vzhledem k celku na pozemku:
o parc. č. 190/25, o výměře 492 m2, ostatní plocha,
o parc. č. 190/28, o výměře 270 m2, ostatní plocha,

to vše zapsané na listu vlastnictví č. 962 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, katastrální území Horní Datyně, obec Vratimov.

Podmínky prodeje:

Bude prodáno nejvhodnějšímu návrhu na uzavření smlouvy. Jediným kritériem je navrhovaná výše ceny.

Návrhy se podávají:

– osobně v sídle insolvenční kanceláře na adrese Brno, Veselá 169/24,

– poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu insolvenční kanceláře Brno, Veselá 169/24, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhu.

Kompletní podmínky výběrového řízení, včetně obsahových náležitostí návrhu naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Informace o pozemcích naleznete v přiloženém listu vlastnictví.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s. insolvence@springwalk.cz Veselá 169/24, Brno-střed, Česko
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!