Prodej garáže v obci Česká Třebová

Značka: KSPA 53 INS 11445/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

07.11.2022
07.12.2022

Insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s., se sídlem CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha, nabízí k prodeji garáž z majetkové podstaty dlužníka: Ivany Johanidesové, sp. zn. KSPA 53 INS 11445/2018

Předmět prodeje:

 • pozemek p. č. St. 609/2 o výměře 16 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž, stavba stojí na pozemku p.č. st. 609/2,
 • LV 1411, k.ú. Parník, obec Česká Třebová

Podmínky prodeje:

– kupní cena za nejvyšší nabídku s tím, že minimální kupní cena je stanovena ve výši 170 000 Kč;

– kupní smlouva o převodu nemovitých věcí bude uzavřena se zájemcem, který učiní nejvyšší nabídku;

– kupující se zavazuje vypracovat a podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a rovněž návrh na výmaz zástavních práv;

– správní poplatky za řízení u katastrálního úřadu jdou v plném rozsahu k tíži kupujícího;

– prodávající si vyhrazuje odmítnout veškeré předložené nabídky;

– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na emailovou adresu: bououne@administraceinsolvenci.cz.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Administrace insolvencí CITY TOWER v.o.s. konkurs@administraceinsolvenci.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!