prodej garáží

siudova@advokati-ova.cz

prodej garáží

Usnesením Krajský soud v Ostravě,  č. j. KSOS 31 INS 10727/2019-A-10 ze dne 5.8.2019 v insolvenční věci dlužnice PaedDr. Drahomíry Vojtasíkové, r.č. 655601/0076, bytem Dr. Martínka 25, Ostrava- Hrabůvka,  by zjištěn úpadek dlužnice.

Za souhlasu insolvenčního soudu, usnesení Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 31 INS 10727/2019-B-9 ze dne  7.1.2020 insolvenční správkyně nabízí k prodeji nemovitý majetek, který dlužnice vlastní, a to:

  • Stavba bez čp/če – garáž na parc.č. St. 1959, kat. území Přívoz, obec Ostrava, okres Ostrava město, zapsáno na LV č. 1186 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kat. pracoviště Ostrava,
  • Stavba bez čp/če – garáž na parc.č. 22/12, kat. území Radvanice, obec Ostrava, okres Ostrava město, zapsáno na LV č. 1843 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, kat. pracoviště Ostrava.

Tyto nemovité věci byly insolvenční správkyní sepsány do soupisu majetkové podstaty dlužnice, soupis ze dne 21.11.2019- zveřejněno v insolvenčním rejstříku-  když dlužnice předložila ohodnocení nemovitých věcí – znalecké posudky č. 2019008990 a č. 2019012994, vyhotovené soudním znalcem ing. Jaroslavem Rennerem, oba posudky ze dne 7.3.2019.  Nemovité věci byly ohodnoceny na částku 50.000,- Kč a částku 55.000,- Kč.

Jednotlivé garáže jsou nabízeny k prodeji samostatně.

Podmínky prodeje:

  • Nemovité věci budou prodány zájemci s nejvyšší nabídnout cenou
  • kupní cena bude zaplacena  nejpozději při podpisu kupní smlouvy
  • kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem majetku, taktéž náklady spojené s převzetím věci nese kupující,
  • zájemce v nabídce uvede zejména přesné identifikační údaje své osoby, navrhovanou cenu

Nabídky zasílejte nejpozději do 30.9.2020  na adresu insolvenční správkyně : Nádražní 612/36, Ostrava, 702 00 nebo prostřednictvím datové schránky  ID 6yjyfb4 nebo na e-mail: siudova@siudova.cz

K nabídkám došlým po datu nebude přihlíženo.

Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo odvolat svou nabídku, případně nepřijmout nabídku zájemců, a to bez udání důvodu, bez vzniku jakéhokoliv nároku vůči majetkové podstatě, ze strany zájemců.

 

Značka:

418/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:


Odpovědět na inzerát

30.07.2020
30.07.2021


Informace o zadavateli

siudova@advokati-ova.cz

Související inzeráty