prodej id. 1/6 nemovitostí zapsaných na LV č. 580 pro k.ú. Spytihněv

Značka: KSBR 47 INS 3204 / 2022

Cena: minimálně 49.500 Kč Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Zlínský kraj

Nemovité věci

23.09.2022
24.10.2022

Insolvenční správce dlužníka Kučera Libor, Padělky 548, Slušovice, RČ: 840129/4154, dává na vědomí záměr zpeněžení nemovitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. KSBR 47 INS 3204 / 2022 na základě pokynu zajištěného věřitele, a to:

 1. spoluvlastnický podíl na nemovitostech ve výši 1/6, a to pozemku parc. č. 1517/37, pozemku parc. č. 1518/147, pozemku parc. č. 1518/570, pozemku parc. č. 1958/3 a pozemku parc. č. 2237/2 v kat. území Spytihněv, obec Spytihněv, to vše zapsáno na LV č. 580 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín..

Podmínky prodeje:

 • nemovitý majetek bude zpeněžen přímým prodejem mimo dražbu nejvyšší nabídce;
 • minimální prodejní cena činí 49.500 Kč
 • úhrada kupní ceny bude provedena před podpisem kupní smlouvy
 • Náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy a náklady uhradí kupující

Zájemci o koupi tohoto nemovitého majetku, nechť do 24.10.2022 zašlou k rukám insolvenčního správce JUDr. Jaroslava Brože Mjur nabídku na odkup nemovitosti, a to emailem na adresu insolvence.broz@gmail.com nebo poštou na adresu provozovny insolvenčního správce Svatováclavská 97/6, 736 01 Karviná.

Případné další informace k prodeji budou poskytnuty na uvedeném emailu insolvence.broz@gmail.com či tel. 558 640 293. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku.

 

JUDr. Jaroslav Brož MJur

Insolvenční správce Libora Kučery

Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.11.2022 10.12.2022 Pardubický kraj 70000 Kč Nejvyšší nabídka
  25.11.2022 15.12.2022 Celá ČR 675 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 1500000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.11.2022 08.12.2022 Moravskoslezský kraj 20000000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!